Välkommen till Laxön

På Laxön kan du upptäcka en vacker kulturmiljö omgiven av dramatisk natur. Mitt i Dalälven ligger ett militärläger från svunna tider. På Laxön – mitt i Älvkarlebyfallen – möter kulturhistoria en underbar och stundtals dramatisk natur.

Laxön i Uppland

Fram till 1880-talet var ön mest känd för laxen, både kronan, kyrkan och allmogen ville få sin del av laxfisket. I slutet av 1880-talet upptäcktes ön av Svea Ingenjörregemente som gjorde den till sitt sommarläger. I 100 år återkom soldaterna till Laxön och Älvkarleby för att öva broslagning över forsande vatten. De uppförde också alla byggnader som än i dag ger ön en unik karaktär. I Hantverkshuset på ön (öppettider samma som Hantverksbutiken) finns ett minimuseum med föremål från den militära tiden.

I början av 1900-talet blev området även känt genom bygget av ett av Sveriges första stora vattenkraftverk. Varje år, söndagen före midsommar, öppnas dammluckorna och vattnet forsar fritt i fallfårorna under Fallens Dag.

Läs mer om öns historia »

Hitta till Laxön

Laxön ligger mitt i Dalälven som rinner igenom Älvkarleby. Älvkarleby ligger 2,5 mil söder om Gävle och 8,5 mil norr om Uppsala.

Läs mer om hur du hittar till Laxön »

Kommentarer är stängda